Đầu bịt ống 20mm, 16mm

  • Giá cũ: 5.000 đ
  • Giá mới:

    4.000 đ

  • Số lượng đã bán:
  • Hãng sản xuất:
  • Bảo hành:
  • Đánh giá:

  • Khuyến mãi:

Mô tả : Đầu bịt ống 20mm, 16mm

Màu đen

Nhựa LDPE

biong

Khi thi công tưới tự động ở điểm cuối cùng của các đường ống chắc chắn phải bịt ống pe, để đảm bảo rằng nước không rò rỉ, ổn định áp lực cho hệ thống tưới thông minh.